Pohraniční stráž

  1. Jaký je obraz pohraničníka v tomto klipu?
  2. Co by se na základě této ukázky dalo usuzovat o funkci Pohraniční stráže? Odpovídá tento obraz historické skutečnosti?

Film Černý vlk reprezentoval první vlnu „angažovaných“ snímků vzniklých za tzv. normalizace. Zachycuje práci vojáků Pohraniční stráže, kteří za pomoci svých věrných psů čelí diverzantům usilujícím o sabotáže a špionáž. Krátká ukázka představuje pohraničníka jako bdělého strážce hranic, který neváhá nasadit svůj život. Je tak dokladem dobové ideologické normy, méně pak historické skutečnosti. Infiltrace do ČSSR probíhala ze strany západních služeb v 70. letech už většinou jinými prostředky. Hlavní funkcí Pohraniční stráže bylo zabránit útěkům za hranice. Tento moment však není ve filmu vůbec reflektován.

Černý vlk (1971, r. Stanislav Černý)

Jediný film Stanislava Černého, profesí specialisty na vojenskou tematiku, přibližuje službu ochránců československých hranic, kteří společně se svými psy bojují proti „zločinným narušitelům“ a diverzantům. Politicky angažovaný snímek byl realizován při příležitosti oslav 20. výročí založení útvaru Pohraniční stráže. Na jeho kvalitě se podepsal slabý scénář, nezkušenost režiséra i nevýrazné herecké výkony. Vinou všech těchto faktorů vykresluje film skutečnou realitu služby u Pohraniční stráže jen velmi omezeně.