Poetika stavby

  1. Popište svůj dojem z ukázky. Jaké umělecké prostředky podle vás autoři filmu použili, aby dosáhli zamýšleného účinku – oslavy velkého stavebního projektu? Zhodnoťte, nakolik se jim záměr vydařil. Své hodnocení zdůvodněte.
  2. Jmenujte alespoň dvě další velké stavby, které vznikly na území Československa na přelomu 70. a 80. let 20. století. O jaký typ staveb se jednalo? Jaký byl jejich osud po roce 1989? Jaký byl/je jejich dopad na životní prostředí?

Snímek Atomová katedrála zachycuje stavbu jaderné elektrárny Dukovany, která probíhala v letech 1978–1987. Přestože film používá velmi civilní záznam kamery charakteristický spíše pro dokumentární tvorbu, záměry režiséra Jaroslava Balíka byly poněkud jiné. Pokusil se dílem oslavit „hrdiny socialistické práce“ a obří stavební projekt socialismu.

Atomová katedrála (1984, r. Jaroslav Balík)

Film Jaroslava Balíka zachycuje stavbu jaderné elektrárny, přičemž pozornost je zaměřena především na hlavního stavbyvedoucího inženýra Hlaváče. Ten se musí vypořádat s problémy s dodavateli, nepřízní vedení i intrikami podřízených, zároveň řeší své osobní a rodinné problémy. Balíkův pokus o oživení budovatelského mýtu vyústil v plochou a nepřesvědčivou agitku, která se míjela s duchem doby. Příznačné ovšem je, že hrdinou není kolektiv, ale představitel elit. V roce 1985 dostal režisér státní cenu Klementa Gottwalda.