Petrochemie

  1. Vysvětlete symboliku vysokých věží a továrního komínu. K čemu odkazuje, co má vyjadřovat? Použili by filmaři dnes podobnou symboliku?
  2. Jakou funkci mělo představení spolupracujících firem okresnímu tajemníkovi?

Krátký úryvek ze seriálu Okres na severu má především demonstrovat mohutnost petrochemického průmyslu v tehdejším Československu a jeho zakotvení v globální ekonomice. Vysoké věže a tovární komíny mohutných průmyslových komplexů sloužily už od 50. let, jako vizuální demonstrace rozvinutosti československé ekonomiky. Představování spolupracujících firem zase jako doklad světové úrovně československých podniků. Převládají spolupracovníci z řad socialistických států, ale nechybí ani zástupci Západu. I přes určité oslabení na začátku sedmdesátých let dané nutností uspokojovat sociální potřeby obyvatelstva, patřila oblast těžkého průmyslu nadále k preferovaným oblastem čs. hospodářství. K jeho problémům ale patřila vysoká energetická náročnost a malá efektivita práce. Tyto problémy postupně narůstaly, v době natáčení seriálu (na sklonku sedmdesátých let) už se začínaly problémy s energií projevovat i v socialistických státech (dopady ropné krize). Žádný z těchto problémů ovšem v dobovém seriálu z pochopitelných důvodů nebyl zachycen. Symbolika prosperity (vysoké komíny) zároveň ukazuje na relativní zaostávání tehdejší ČSSR. Sedmdesátá léta jsou charakterizována nástupem nové vlny vědeckotechnické revoluce, která je charakteristická soustředěním na počítače, robotizaci, automatizaci, výrobu polovodičů atd. Symbolem úspěchu se spíše než pohledy na vysoké věže továrních komínů stávají plně automatizované výrobní linky a výpočetní střediska.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.