Pátá kolona

  1. Identifikuj všechny postavy. proč je vládnoucí režim považoval za své nepřátele?

  2. Co znamená zařazení bulače po bok agenta?

Pátou kolonou se v této karikatuře zřejmě myslí nepřátelé socialismu připravení podpořit případné „imperialistické” vetřelce. V řadě s kulakem a agentem, kteří byli označováni za otevřené škůdce najdeme i šuškala, lajdáka a bulače (absentéra). Tvůrci tak čtenářům připomínají, že ani tyto, zdánlivě méně závažné „zločince” nelze podceňovat. Zařazení absentéra po bok agenta je výrazem snahy režimu vysoké absentérství pranýřovat. Oficiální statistiky ovšem ukazují, že tyto kampaně nebyly příliš účinné.

Dikobraz 1952/48, s. 381