Partnerské vztahy

  1. Myslíte si, že příběh mladých manželů z ukázky byl spíše výjimečný? Máte představu, jaká byla v 80. letech míra rozvodovosti?

Jedním z pozorovatelných demografických trendů námi sledovaného období je snižování věku novomanželů. Důvodů bylo více – politické (únik do soukromí, deziluze z veřejného angažování), ekonomické (snaha vyřešit bytovou situaci – rodinám s dětmi se přidělovaly byty přednostně), sociální (sociální opatření – delší mateřská dovolená, výhodné novomanželské půjčky atp. – zavedená jako reakce na populační boom 70. let a představující v 80. letech, kdy manželství uzavřela i Marcela, výrazný stimul). Uzavírání manželství v příliš mladém věku si ale vybíralo svou daň. Rozvodovost byla v 80. letech výrazně vyšší než dnes, což souviselo především s nižším věkem a menší zralostí novomanželů. V tomto období se rozvádělo přes 30 % existujících manželství. Příběh Marcely a Jiřího nebyl tedy nijak výjimečný. Marcela se s Jiřím skutečně rozvedla a vychovávala dceru sama.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.