Paradoxy plánované ekonomiky

  1. Vytvořte charakteristiku Vladimíra Crhy. Jakou měl podle vás povahu? Jak řešil konflikty? Jak komunikoval s podřízenými a proč? Povšimněte si, jak zachytila postavu kamera. Odkud jsou vedeny záběry? V jakých pozicích je herec zobrazován? Pokuste se vysvětlit proč.
  2. Co vyčítá Robert Crhovi? Jaký by měl podle něj být jeho vedoucí? V čem se podle vás rozchází Robertova představa ideálního šéfa a realita představovaná Crhou? Co myslíte, bavil by se Robertův „ideální šéf“ se svými podřízenými podobně jako Crha? Své závěry zdůvodněte.
  3. Pokuste se vžít do Janovy situace. Proč myslíte, že na Crhovu opileckou argumentaci v závěru ukázky zareagoval tak podrážděně? Svůj názor zdůvodněte.

Architekti Jan a Robert konfrontují svého nadřízeného Vladimíra Crhu se skutečností, že je nechal vypracovat kvalitní projekt rehabilitačního centra pro zdravotně postižené, zároveň však předložil dodavatelům stavby i konkurenční, méně kvalitní projekt své milenky Vaňkové. Crha svádí své rozhodnutí na tlak dodavatelů, kteří žádali stavbu montovanou z prefabrikovaných dílů. Kolegy se nejprve snaží uklidnit a situaci zlehčit. Nabízí skleničku na usmířenou. Posléze, když alkohol odstraní zábrany, se brání Robertovým výčitkám argumentací, že díky jeho strategii mají Robert i Jan klid na tvůrčí práci. Jak naznačují barevné záběry v prostřihu, celou situaci si Jan přehrává ve vzpomínkách během své účasti na dálkovém pochodu.

Kam, pánové, kam jdete (1987, r. Karel Kachyňa)

Film režiséra Karla Kachyni natočený na námět Milana Ležáka. Pojednává o čtyřicetiletém architektovi Janu Kolvarovi, který se z trucu vydá společně se svými kolegy na výšlap. A právě díky tomuto výšlapu dospěje k řadě rozhodnutí a vyjasní se mu některé osobní i pracovní vztahy. Snímek má být alegorií na společenskou situaci v 80. letech.