Otec a syn

  1. Jak byste popsali vztah otce a syna? Liší se od současných vztahů?

Rozhovor mezi otcem Karasem a jeho synem Václavem ze seriálu Žena za pultem se týká Václavovy přítelkyně Markéty. Markéta je svobodnou matkou a Karas nesouhlasí s tím, aby taková žena chodila s jeho jediným synem. Otec se proto odmítne s Markétou setkat. Zároveň je z ukázky zřejmý partnerský vztah otce a syna a vysoká míra tolerance, kterou otec vůči synovi projevuje. Ilustruje tak nástup nového pojetí rodičovských vztahů, které už nejsou postaveny pouze na formální autoritě a ctění rolí, ale na respektování individuality dětí. Takovéto postoje bychom našli nejdříve v 60. letech, rozšiřují se v letech 70. Sociolog Ivo Možný zdůrazňuje orientaci široké populace na rodinu, a zvláště fixní vztah rodičů na děti. Rodinný život představoval jednu z mála možností svobodné realizace v období „obnovení pořádku“ 70. let 20. století.

Žena za pultem (1977, r. Jaroslav Dudek)

Dvanáctidílný seriál popisuje socialistickou společnost z pohledu prodavačky potravin. Hlavní hrdinka Anna Holubová v podání Jiřiny Švorcové a její kolegyně procházejí složitými životními situacemi, které jsou však vždy vyřešeny v duchu přátelství a lidskosti, jež jsou vlastní socialismu. V seriálu je kromě společenských poměrů značně idealizována i tehdejší nabídka potravin, která mnohdy nedokázala uspokojit ani základní nároky. Přes veškerý ideologický nános se seriál těšil velké divácké oblibě, stejně jako většina seriálů z pera scenáristy Jaroslava Dietla.