Ohlasy z Historických dílen

Reflexe, články, rozhovory a fotografie z již proběhlých workshopů.


Historická dielňa vo verejnom priestore: prípad Košice

Tatiana Birešová a Juraj Varga na příkladu města Košic představují široké možnosti konceptu využítí veřejného prostoru ve vyučování dějepisu.


Historická dílna: Muzeum komunismu ve věznici

Článek Sováckého deníku o historické dílně v Uherském Hradišti. 


Historická dílna: dějiny a ironie

V polovině ledna proběhla další Historická dílna, tentokráte na téma Dějiny a ironie. Přípravy workshopu se ujali studenti historie na FF UK ve spolupráci s oddělením vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. 


Historická dílna Paměť - město - muzeum v Českém Krumlově

Na přelomu září a října proběhla v Českém Krumlově další ze série historických dílen, které připravují pracovnicí Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci se studenty magisterského a doktorského studia historie na FF UK v Praze. Diskuze se opět točila kolem fenoménu vystavování minulosti.


Jak vystavovat Československo?

Výstava Budování státu vzbudila nečekaný rozruch. A to nejen díky masivní kampani v hromadné dopravě, ale především svým obsahem a provedením. V médiích se objevilo mnoho recenzí, často poměrně kritických, výstava oscilovala ve zvláštním prostoru mezi reprezentativní výstavou o československé identitě (prostor Národní galerie) a intelektuální libůstkou (struktura výstavy a výběr exponátů).


Kde leží „hranice možného" ve výuce dějepisu

Rozhovor s kolegou, lektorem Čeňkem Pýchou o Historických dílnách, tematických workshopech pro učitele, které se zaměřují na to, jak zajímavě přistupovat k výuce historie. Rozhovor je publikován na stránkách eduin.cz.


Bratislavské Stopy pamäti

V rámci cyklu „Historické dílny“, ktorý okrem iného predstavuje aj nové možnosti prístupu k verejnému priestoru a k jeho využitiu vo výučbe dejepisu, sme sa po prvý krát pokúsili preniesť aj do slovenského prostredia a to konkrétne do Bratislavy.