Odjezd na vojnu

  1. Jaké pocity prožívá Ondřej při odjezdu na vojnu? Jak tuto událost prožívají ostatní branci a jejich rodiny?
  2. Proč mladíci ve vlaku zpívají popěvek „mimořádná linka Plzeň–Malacky“?
  3. Zkuste v kontextu ukázky interpretovat píseň Michala Davida Nonstop.

Povinná vojenská služba byla zásadní formativní zkušeností mladého člověka, která zasáhla do jeho života a osobních vztahů. Na dva, resp. jeden rok byl budoucí branec odloučen od rodiny a vytržen z dosavadního sociálního prostředí. Symbolickým mezníkem nového života byl právě odjezd na vojnu. V ukázce se Ondřej, otřesený ze smrti blízkého kamaráda, ztráty snů o plavbě kolem světa a ze ztráty dívky, podřizuje povolávacímu rozkazu a nastupuje do vlaku směr vojna.

Vítr v kapse (1982, r. Jaroslav Soukup)

Komedie režiséra Jaroslava Soukupa z prostředí plzeňské Škodovky nahlíží do životů dvou kamarádů Ondřeje a Cyrila. Tito dva mladíci hned po maturitě na průmyslovce nastupují do prvního zaměstnání, ve kterém se potýkají nejen s novou životní rolí, ale také s přicházející dospělostí a postupem času si ujasňují své plány do budoucnosti. Generační rozdíly jsou zde představeny v konformním duchu – mladí nakonec své omyly vždy uznají a „zapojí se“. Film nastartoval kariéry idolů 80. let – Ludvíka Vaculíka a Sagvana Tofiho.