Obrazy Západu

  1. Jaký je v této ukázce znak Západu? Pokuste se zamyslet nad důvody užití tohoto znaku.

Film Mravenci nesou smrt, ze kterého tato ukázka pochází, pojednává o narkomanii a pašování drog ze Západu. Scény odehrávající se na Západě jsou vždy uvozeny emblematickými obrazy vyjadřujícími jejich symbolickou i geografickou zakotvenost. Hlavním atributem jsou kromě západních automobilů především reklamy. Reklama symbolizuje především svět konzumu, tedy (údajnou) povrchnost západní společnosti kontrastující s „autenticitou“ světa socialismu. Soustředění na značku a na firmu bylo v tržním prostředí západních ekonomik zcela samozřejmé, reklama v socialistické společnosti se oproti tomu soustředila především na propagaci typu zboží, producent byl méně významný.

Mravenci nesou smrt (1985, r. Zbyněk Brynych)

Krimi Mravenci nesou smrt se zabývá problémem narkomanie. V napínavém a akčním snímku se podařila zachytit akce i napětí, aniž by byla ubrána pozornost palčivému tématu, jakým jistě drogy jsou. Film se snaží vylíčit dealery, feťáky, ale i emigranty jako tu nejnižší spodinu socialistické společnosti.