Obrazy kritiky

  1. Jak vnímali podle této ukázky dělníci hlavní problémy ekonomiky? Domníváte se, že tomu tak bylo doopravdy?
  2. Jak byste popsali postoj dělníků k vládnoucí straně? Myslíte, že to tak bylo doopravdy?

Ukázka ze seriálu Okres na severu přináší pohled na závodní schůzi KSČ za účasti okresního tajemníka Pláteníka. Jednotliví dělníci přinášejí konkrétní příklady špatné situace v zásobování. Potud je ukázka realistickým obrazem skutečné situace. Problémy se zásobováním byly způsobeny celou řadou faktorů počínaje nižšími platy ve službách a konče nepružným systémem centrálního plánování, který neumožňoval podnikům adekvátně reagovat na potřeby trhu. V ukázce se konstruuje rozdíl mezi situací v továrnách (tj. ve výrobě) a ve službách. Zatímco v továrnách panuje údajně pořádek, problémy se týkají především organizace služeb. Realita byla ovšem jiná – také v továrnách panovaly nepořádky, neefektivní využívání pracovní doby, rozkrádání, časté fluktuace a další nepříznivé aspekty reálněsocialistické ekonomiky. Závěrečné vystoupení staršího dělníka sugeruje představu aktivní podpory dělníků vládnoucí straně. Také v tomto případě byla realita poněkud odlišná. Spíše než o aktivní podporu režimu založenou na vnitřní hodnotové sounáležitosti („víme, že je to potřeba, tak jdem“) šlo ze strany dělníků o loajalitu podmíněnou sociálními výhodami (platy, sociální pohodlí).

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.