Obraz sídliště

  1. Popište a srovnejte situaci na sídlišti na konci osmdesátých let s dnešní sídlištní atmosférou? Co se změnilo a co zůstalo stejné?
  2. Proč je problém nudící se mládeže spojen se sídlišti? Přetrval tento problém dodnes?

V ukázce je zachycen víkendový kolorit sídliště, nudící se mládež a děti. Děti často využívaly a využívají po panelových domech nesoucí se zvuk ke komunikaci s rodiči a kamarády. Pokřikování z oken do oken neodmyslitelně patřilo k sídlištní atmosféře.

Horká kaše (1988, r. Radovan Urban)

Horká kaše patří k méně známým filmům o československé mládeži, které vznikaly ve druhé polovině 80. let a jejichž hlavním tématem bylo hledání životní orientace a obtíže spojené se vstupem do dospělého života. Režisér Urban se nesnažil vytvořit snímek pro mainstreamovou mládež vyrůstající v pop-disco kultuře. Horká kaše zobrazuje prostředí metalové a anarchistické subkultury a podobně jako film Proč? tematizuje souvislosti chování, které je, poměřováno dobovou normou, nahlíženo jako společenská patologie. Hlavní postavou je v jádru slušný chlapec, který v prostředí odlidštěného sídliště Jižní Město podléhá atraktivním vzorům metalové subkultury a přidává se k partě delikventů, která se potuluje sídlištěm a snaží se dát dohromady vlastní kapelu. Jeho hledání životní cesty však končí tragicky. Snímek varovným způsobem poukazuje na souvislosti nefunkční výchovy v rodinách a selhávající politiky zajištění volnočasových aktivit městské mládeže.