Obraz Romů

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. Jaké hodnoty ukázka romské komunitě připisuje?
  3. Vyjadřují lékaři či příslušníci VB nějaké negativní postoje vůči Romům? Popište, jak se k shromážděné společnosti chovají.
  4. Jaké důsledky má chování lékařů a příslušníků VB pro celkové vyznění ukázky? Co scéna v tomto smyslu vypovídá o záchrance, Bezpečnosti a Romech?
  5. Podílí se negativní obraz Romů nějak na konstrukci identity těch, kteří toto vyobrazení reprodukují?
  6. Pokuste se v ukázce identifikovat negativní stereotypy a pokuste se najít argumenty k jejich zpochybnění.

Ukázka zachycuje hromadný výjezd pražské záchranné služby na romskou svatbu. Kdosi telefonicky oznámil, že tam došlo ke rvačce a že jsou zranění. Zobrazení Romů v seriálu Sanitka reprodukuje řadu i dnes rozšířených negativních stereotypů. Žáci mohou sledovat, jak je tento obraz jiného konstruován. Na podkladu negativního vyobrazení Romů se vytváří pozitivní obraz státu, který je reprezentován záchrankou a Veřejnou bezpečností. Žáci se mohou zamýšlet nad příčinami a důsledky takto pojatého vyobrazení Romů. Mohou podrobně analyzovat filmovou ukázku s ohledem na konkrétní detaily, které se podílí na celkovém vyznění scény, a sledovat, jak se v pozadí vytváří negativní charakteristika Romů jako etnické skupiny. Zajímavé je, že zde dochází k inverzi některých pozitivních hodnot, které si většinová společnost s Romy spojuje (pohostinnost, spontaneita, soudržnost, lidová kultura). Ty jsou v ukázce sice zobrazeny, lékaři na ně také vstřícně reagují, ale posléze se ukáže, že byly pouhou přetvářkou. Podnětný detail představuje odkaz na soukromý majetek, s nímž se mluvčí romské komunity brání tomu, aby VB provedla prohlídku tábora. I tato hodnota je devalvována jako pouhá „hra“.

Sanitka (1984, r. Jiří Adamec)

Jedenáctidílný seriál z dílny režiséra Jiřího Adamce se odehrává ve zdravotnickém prostředí. Hlavním hrdinou je doktor Vojtěch Jandera, který odchází z renomované pražské kliniky a nechává se zaměstnat u záchranné služby. Okolí i rodina se mu snaží tento nerozvážný krok vymluvit, ale mladý lékař si nedá říct a trvá si na svém. Seriál mapuje vývoj záchranné služby v Praze mezi lety 1956 a 1975.