Obraz rodiny v popkultuře

  1. Popište, co se děje v ukázce.
  2. Naznačuje zachycené dění, jaké hodnoty filmové postavy vyznávají? Pokuste se o jejich vymezení.
  3. Odráží podle vás ukázka věrně každodenní rodinný život v 80. letech? Zdůvodněte.
  4. Připadá vám v ukázce něco (jednání postav, rámcová situace, postoje) nereálné? Zdůvodněte.
  5. Proč byl (a je) film S tebou mě baví svět tak populární? O čem vlastně tento snímek pojednává?

Ukázka pochází z oblíbené filmové komedie S tebou mě baví svět, která dodnes patří k obecně známým snímkům (napříč generacemi). V naší kolekci ukázek se tento film objevil z toho důvodu, že nabízí oblíbené obrazy z rodinné každodennosti. Rodinný život je v duchu žánru viditelně idealizován a jeho dnešní vnímání je tak ovlivněno přirozenou potřebou pamětníků vidět vlastní minulost spíše v pozitivních barvách, vytěsňovat latentně traumatické vzpomínky, mít „obyvatelnou“ paměť. Práci s ukázkou lze zahájit analytickým dotazem, co scéna vlastně ukazuje (důraz na rodinu, vysoká hodnota dětství, velkorysý vztah k materiálním hodnotám, důraz na prožitek společně stráveného volného času, krásy zimní přírody). Výstupy takové analýzy mohou žáky směrovat k pochybnostem a otázkám ve smyslu, zda takto skutečně vypadal každodenní život v době tzv. normalizace. Pro srovnání lze využít další ukázky z databáze, zejména z dokumentárního cyklu Manželské etudy Heleny Třeštíkové. Rozpor mezi realitou a idealizací rodinného života v populárních filmových komediích 70. a 80. let (třeba filmy s Tomášem Holým) lze dále interpretovat. Jakou roli tyto snímky ve své době plnily? Proč byly tak oblíbené? Jak se změnilo jejich vyznění a vnímání v dnešní době? Jako inspiraci pro interpretační práci lze případně využít ukázku z eseje Václava Havla Příběh a totalita (1987). Havel se v tomto textu zaměřil na útěšný efekt takovýchto idealizujících obrazů, do nichž lidé unikali před neobyvatelným sociálním prostředím svých každodenních životů.

S tebou mě baví svět (1982, r. Marie Poledňáková)

Jedná se o jeden z nejznámějších filmů z období normalizace, který také toto období pro mnoho pamětníků charakterizuje. Poměrně civilní příběh tří kamarádů, kteří z donucení absolvují pánskou jízdu se svými dětmi, je zasazen do prostředí horské chalupy. Film zachycuje bezstarostnou atmosféru rodinného života a prázdnin na horách, do kterých vnější svět příliš nevstupuje. O oblíbenosti filmu svědčí, že v diváckém hlasování získal titul Veselohra století.