Obraz dynamického manažera

  1. Jakými uměleckými prostředky jsou ve filmu zdůrazněny velikost a význam stavby?
  2. Jakým dojmem na vás působí inženýr Hlaváč? Jak s ním komunikují jeho podřízení (ve vysílačce) a jak nadřízený (při kontrole průběhu stavebních prací)?
  3. Porovnejte vystupování inženýra Hlaváče a jiné postavy manažera, kterou znáte z dnešních filmů. V čem se jejich chování shoduje a v čem se liší? Pokuste se na základě rozboru sestavit profesní charakteristiku člověka na vedoucí pozici.

Srovnej:

Film Atomová katedrála zachytil stavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Kromě obrazů, jež vypovídají o fascinaci obřím stavebním podnikem, je ilustrována i jeho každodennost. Hlavní hrdina, inženýr Hlaváč (Jiří Krampol), řídí stavbu s jistotou a nadhledem. Když se vyskytne problém s časovou prodlevou, navrhuje řešení, které dokládá jeho znalost nových technologií, jež by mohly postup prací urychlit. Obraz dynamického manažera ukazuje hrdinu nové doby, v němž se ideologická pevnost mísí se vzděláním a kvalifikací.

Atomová katedrála (1984, r. Jaroslav Balík)

Film Jaroslava Balíka zachycuje stavbu jaderné elektrárny, přičemž pozornost je zaměřena především na hlavního stavbyvedoucího inženýra Hlaváče. Ten se musí vypořádat s problémy s dodavateli, nepřízní vedení i intrikami podřízených, zároveň řeší své osobní a rodinné problémy. Balíkův pokus o oživení budovatelského mýtu vyústil v plochou a nepřesvědčivou agitku, která se míjela s duchem doby. Příznačné ovšem je, že hrdinou není kolektiv, ale představitel elit. V roce 1985 dostal režisér státní cenu Klementa Gottwalda.