Obraz armády

  1. Jak je v této ukázce představena vojenská služba? Jaká byla role důstojníků? Jakou roli měla hrát vojenská služba v životě mladých mužů?
  2. Zvažte věrohodnost této ukázky. Porovnejte vzpomínky pamětníků a zobrazené skutečnosti. V čem se shodují? A v čem rozcházejí?

Ukázka z komedie Dva muži hlásí příchod je dobovým pohledem na vojenskou prezenční službu jako na nutnou a prospěšnou formu socializace mladých mužů, kteří dospívají pod vedením sice přísných, ale moudrých důstojníků. Nesmělý vojín Valenta je doslova vyslán velícím důstojníkem na vycházku, aby „přišel mezi lidi“. Takovýto obraz vojenské služby ovšem neodpovídal realitě. Velitelé většinou o vojáky nedbali a nezajímali se o ně, v kasárnách často panovala šikana. Nicméně ukázat skutečné poměry v armádě nebylo v zájmu režimu, který mocenským složkám, tedy i armádě, přisuzoval velkou důležitost. Dobové, ideologicky korektní obrazy proto vojnu vykreslovaly především jako nástroj socializace a důležitou osobní zkušenost, často se objevovaly i popisy vojenské služby jako dobrodružství v duchu „zelené romantiky“.

Dva muži hlásí příchod (1975, r. Václav Vorlíček)

Komedie Václava Vorlíčka je příběhem mladého naivního úředníka pojišťovny s přezdívkou Švadlenka (Jaromír Hanzlík), který se na vojně seznámí se svobodnou matkou Julkou a řeší dilema jejich vztahu v současnosti i do budoucna. Na pozadí silně idealizované reality základní vojenské služby (ze Švadlenky se stává díky dohledu dobráckého a chápavého kapitána Sychry chlap) film otevírá prostor pro reflexi individuální i kolektivní morálky 70. let (osobnost Julky a postoj vesnického okolí k jejímu statutu svobodné matky, vztah Švadlenky k nemanželskému synovi).