Nástup do zaměstnání

  1. Jak byste popsali vztahy v kolektivu?
  2. K čemu asi měla scéna odkazovat? Jakou mohla plnit funkci?

Ukázka ze seriálu Žena za pultem ilustruje dobovou představu o pracovním kolektivu jako funkční sociální jednotce, která je spojena nejen formálními svazky vyplývajícími z pracovních povinností, ale i lidskou účastí. Vzpomínky pamětníků skutečně naznačují kvalitní vztahy na pracovišti, což bylo často dáno slabší kontrolou efektivity práce ze strany vedoucích, a tudíž větším „sociálním pohodlím“, než je zvykem dnes. Pracovní kolektiv je představen jako místo dobrých přátel a zábavy. Cílem seriálu bylo především zdůrazňovat poetiku všedního dne, a tak dodávat důstojnosti banálnímu plnění každodenních povinností.

Žena za pultem (1977, r. Jaroslav Dudek)

Dvanáctidílný seriál popisuje socialistickou společnost z pohledu prodavačky potravin. Hlavní hrdinka Anna Holubová v podání Jiřiny Švorcové a její kolegyně procházejí složitými životními situacemi, které jsou však vždy vyřešeny v duchu přátelství a lidskosti, jež jsou vlastní socialismu. V seriálu je kromě společenských poměrů značně idealizována i tehdejší nabídka potravin, která mnohdy nedokázala uspokojit ani základní nároky. Přes veškerý ideologický nános se seriál těšil velké divácké oblibě, stejně jako většina seriálů z pera scenáristy Jaroslava Dietla.