Módní trendy

  1. Z jakých důvodů organizoval národní podnik Jitex soutěž návrhářů?
  2. Jakou roli hraje v soutěži Zenit Svaz socialistické mládeže a vedení podniku?
  3. Jaký osud čeká vítězné modely a jejich autory?
  4. Pokuste se modely charakterizovat s ohledem na použité prvky (materiál, střih, barvy, funkce aj.).
  5. Oblékli byste si sami některý z modelů? Zdůvodněte toto rozhodnutí a zamyslete se nad tím, jak oblečení působí v jiném kulturním kontextu.
  6. Myslíte, že představené modely skutečně odrážejí dobový vkus mladé generace? Pokuste se zjistit od rodičů, jaké byly módní trendy v polovině 80. let, a srovnejte svá zjištění s tím, co představuje ukázka.

Ukázka zachycuje televizní besedu nad „mladou módou“ se svazáky z národního podniku Jitex Písek, kteří se zúčastnili vnitropodnikového kola akce Zenit. Svazáckou soutěž oděvních návrhářů Mladý módní tvůrce ZENIT organizoval SSM, vrcholila přehlídkami v Liberci a Trenčíně. Ukázka poukazuje mj. na institucionální zázemí módní soutěže – řídící role SSM, motivace vedení podniku (získáváme nové kádry), vztah k výrobě oděvů – které se výrazně liší od toho, jak funguje oděvní průmysl a modeling dnes. Právě reflexe těchto posunů ve vztahu k roli módy v dnešní společnosti (módní trendy a sociální status), k roli trhu v dynamice proměn módního vkusu či významu médií a reklamy při konstruování módních trendů může představovat jeden ze způsobů využití této ukázky ve výuce. Dále můžeme věnovat pozornost samotným estetickým kvalitám představovaných modelů. Dobový vkus (užité materiály, barvy, střih) se výrazně liší od dnešního. Žáci se mohou pokusit o analytický popis dobového vkusu a následně konfrontovat představované modely s oblečením v jiných ukázkách z tohoto DVD. V podtextu může zaznít otázka, zda modely z ukázky skutečně odrážejí představy mladé generace o vkusném oblečení, jak tvrdí svazáci z Jitexu.

TKM - Televizní klub mladých (ČST, 1979–1990, publicistický pořad)

Populární pořad Televizní klub mladých se vysílal asi devětsetkrát a vydržel na obrazovkách skoro po celá 70. a 80. léta. Jednalo se o ojedinělý formát, který se snažil oslovit mladé publikum. Do studia byli zváni hosté, vystupovaly tu kapely, vysílaly se reportáže. Jednotlivé díly balancovaly mezi tradičními tématy (například činnost SSM) a reportážemi, které otevíraly kriticky nová témata (ekologie) nebo informovaly o nových hudebních a módních trendech, často s kořeny v západní Evropě.