Mezigenerační vztahy

  1. Jaké problémy plynuly z dvougeneračního bydlení? Objevují se takovéto situace i dnes?
  2. Pokuste se charakterizovat přístupy mladého páru a Vladimírova otce. Můžeme tento spor vnímat pouze v kontextu doby?

Ukázka z dokumentu Heleny Třeštíkové ilustruje generační konflikty, které nejsou vysloveně „historické“, tj. specifické pro určité historické období, ale které kvůli častému dvougeneračnímu bydlení v sedmdesátých a osmdesátých letech přesto vystupovaly do popředí. Ukázku můžeme využít jako východisko k diskuzi o „historicitě“ člověka, tj. nakolik je jednání člověka ovlivněno konkrétní historickou situací a nakolik zůstává stejné navzdory času, kultuře a politickým poměrům. V komentáři Vladimírova tatínka tušíme odvěký generační spor mezi fanfarónstvím mladých a pragmatickým přístupem starší generace, který není typický pouze pro námi sledované období.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.