Mechanismy kontroly

  1. S jakým typem informací osoby v ukázce převážně pracují a proč?
  2. Jaká role národního výboru ve vztahu ke kulturní instituci vyplývá z ukázky?

V ukázce probíhá zdánlivě zmatená a povrchní debata, vypovídá ale mnohé o fungování normalizační byrokracie. V tomto případě jde o fungování divadla, které není neoficiální, avšak není to ani stálá scéna, na kterou se dá snadno dohlížet. Tento soubor žije v neustálé existenční nejistotě, která se však nedá popsat na půdě oficiálních nařízení – většina informací jde šeptandou a nekonkrétními náznaky („Víte, jdou takový hlasy, to víte, některý lidi.“), lidem nezbývá než si různé náznaky vykládat – někdy i špatně („Jestli jsme měli malér, tak to byl tajnej malér a my o něm nevěděli.“). Přesto nakonec z tajemnice kulturního domu vyjde konkrétní informace (která asi měla zůstat tajná, takže stejně je to šeptanda) – z národního výboru budou chodit na představení. Nikdo po této informaci nenaznačí variantu, že se prostě zaměstnanci státní správy chtějí bavit – je jasné, že je to způsob kontroly. Přestěhováním tedy divadelní soubor problémům neunikl, skrze národní výbor byl pod dozorem neustále.

Nejistá sezóna (1987, r. Ladislav Smoljak)

V době začínající přestavby natočil autorský kolektiv Divadla Járy Cimrmana film, který reflektuje nejen obtížnou situaci, v níž se soubor v 80. letech nacházel, ale především kulturní prostředí reálněsocialistického Československa. Na pozadí příběhu o stěhování souboru do nové „štace“ v periferním kulturním domě sledujeme průběh zkoušek nové hry i její premiéru, seznamujeme se s osobními problémy herců. S humorem a satirou líčí tato hořká komedie peripetie malého divadelního souboru, který je sice velice oblíben u publika, ale má stálé potíže s nadřízenými orgány, které si osobují dohled nad kulturní tvorbou a vyžadují na divadelnících „pozitivní konstruktivní satiru“. Autorská dvojice Svěrák–Smoljak v Nejisté sezóně více než naznačuje, s jakými absurditami se amatérský divadelní soubor při své umělecké pouti musel vypořádávat.