Lidové milice

  1. Proč jsou muži v ukázce ozbrojení? Dokážete identifikovat jejich společenskou funkci?
  2. Zjistěte, co to byly Lidové milice, kdy vznikly a jakou plnily funkci v rámci socialistické společnosti.
  3. Co nabízí milicionář (Jaroslav Dušek) starému řediteli? Jaký vztah vůči řediteli zaujímá?

Film vznikl v těsně porevolučním období a zachycuje dobu socialismu formou alegorie, s groteskní nadsázkou a ironií, přesto ale odráží řadu dobových reálií. Ve Vorlově snímku se objevuje závodní armáda, která představuje paralelu k Lidovým milicím (liší se jen znak). Milicionáři představovali velmi konzervativní sílu, která odmítala všechny reformy socialismu. Sehráli významnou roli při uchopení moci KSČ v únoru 1948. Milicionář z ukázky (Jaroslav Dušek) v tomto smyslu hovoří se stárnoucím ředitelem podniku. Milice jsou připraveny zabránit všem změnám, potřebují jen signál a podporu vedení.

Kouř (1990, r. Tomáš Vorel)

Ve snímku Kouř přišel Tomáš Vorel s ostrou kritikou absurdní situace v československé společnosti 80. let. Sám Vorel dal filmu podtitul „rytmikál totalitního věku“. Pojal ho jako poetické vyjádření humoru Pražské pětky. Základní charakteristikou filmu je hyperbolické zobrazení morálky a estetiky české reálněsocialistické společnosti, převedených do mikrokosmu zakouřené továrny. Mladý inženýr Mirek přichází na své první působiště se záměrem skutečně pracovat, což se však v bizarních poměrech posledních let reálného socialismu ukáže být jako výstřelek, protože realita pracoviště nedává lepší možnost než schůzovat, chodit na diskotéku nebo pít. Mirek rozhýbe zatuchlou atmosféru továrny. Dříve odstavený inovátor je z kotelníka povýšen na ředitele podniku. Svěží duch továrny však v sobě nese pach starého kouře a film se namísto výpovědi o reálném socialismu stává metaforou polistopadové „sametové“ transformace.