Lékařská etika

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. Pokuste se charakterizovat role jednotlivých aktérů konfliktu.
  3. Z jakých důvodů chce primář pana Voldřicha operovat? Co to vypovídá o jeho postoji k pacientům?
  4. Proč doktor Jandera operaci naopak zpochybňuje? V čem se jeho vztah k pacientům liší od postoje primáře?
  5. Pokuste se na základě ukázky upřesnit pojem „lékařská etika“.
  6. Liší se dobový vztah pacientů nějak od dnešní praxe? Případně: co a z jakých důvodů se změnilo?

Ukázka zachycuje hlavního hrdinu populárního seriálu Sanitka doktora Janderu (Jaromír Hanzlík) v situaci, kdy polemizuje se svým nadřízeným primářem o smysluplnosti plánované operace starého pana Voldřicha, který je v pokročilém stadiu rakoviny. V rámci analýzy filmové scény mohou žáci popsat odlišné postoje lékaře a primáře a rekonstruovat jejich hodnotové ukotvení. Prostor nemocnice je bohatý na sociální vztahy, filmové a televizní obrazy lékařů a nemocnice jsou tudíž poměrně zajímavý zdroj pro studium dobových sociálních vztahů, neboť vcelku věrně odráží dobovou společenskou praxi a související sociálně-kulturní kontext. V tomto ohledu je zajímavá především role pacienta, kolem jehož léčby se celý spor točí. Jeho názor na věc je viditelně zcela nepodstatný. Model sociálních vztahů zachycený v ukázce je založen na výrazné autoritě lékaře (s pacienty se nediskutuje), na autoritě nadřízeného (o úkolech se nediskutuje) a na nepříliš čitelném vlivu rodiny (možný klientelismus, nechuť pečovat o nemocného). Pomocí srovnání s dnešní praxí můžeme vyvolat diskuzi o hodnotovém ukotvení sociální praxe, o smyslu lékařské etiky (odpovědnosti lékaře a pacienta), o roli autority ve společnosti.

Sanitka (1984, r. Jiří Adamec)

Jedenáctidílný seriál z dílny režiséra Jiřího Adamce se odehrává ve zdravotnickém prostředí. Hlavním hrdinou je doktor Vojtěch Jandera, který odchází z renomované pražské kliniky a nechává se zaměstnat u záchranné služby. Okolí i rodina se mu snaží tento nerozvážný krok vymluvit, ale mladý lékař si nedá říct a trvá si na svém. Seriál mapuje vývoj záchranné služby v Praze mezi lety 1956–1975.