Koně ve stáji (staré a nové)

  1. Popište charakter emocí, které ukázku doprovázejí.
  2. Co pro sedláka mohl znamenat kůň? (Vypomožte si dalšími kulturními obrazy koně)
  3. Jakou roli hrají koně v novém (družstevním a mechanizovaném) zemědělství?

V ukázce sledujeme další z konfrontací starého a nového světa. Starý Knížek je smířen s tím, že pro něj na světě již není místo. Posílá Kubánka, aby šel zkontrolovat koně do stáje. V maštali však místo koní ržá automatická pračka. Kubánek však Knížka v jeho „starém světě“ nechá. Ukázka se nese v poměrně patetickém tónu a z dnešního pohledu a vytržená z kontextu seriálu se může zdát ambivalentní. Kubánkovo mlčení bychom mohli interpretovat jako smíření starého a nového světa, doba pokroku s sebou nese i stopy sentimentu. Mezi sedlákem a družstevníkem lze naleznout stopy kontinuity.

Ukázka je tak vhodná k volné interpretaci studentů, není potřeba zde odhalovat ideologická schémata. U postav zde převažuje spíše jejich lidský rozměr, Knížek a Kubánek jsou aktéry a reprezentanty rozdílných světů, k jejichž střetu v seriálu dochází.

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).