Kariéristé

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo. Pokuste se objasnit motivace, které vedou Karla (Jaroslav Dušek) ke sporu s kolegou.
  2. Připadá vám uvedená ukázka realistická, nebo je obraz socialistické společnosti přehnaný? Zdůvodněte.
  3. Jaké hodnoty byste spojili s jednáním inženýra Karla? O co usiluje?

Film vznikl v těsně porevolučním období a zachycuje dobu socialismu formou alegorie, s groteskní nadsázkou a ironií, přesto ale odráží řadu dobových reálií. Mladší inženýr Karel (Jaroslav Dušek) závidí svému staršímu kolegovi Rudolfovi a pokouší se využít vypjatou situaci v podniku k tomu, aby se kariérně posunul. Ukázka představuje drsné postupy (vyhrožování), kterých někteří jedinci v rámci pracovních vztahů využívali. Ukázka odráží též symboly sociálního statusu – rozdílné automobily obou mužů, které jsou ostatně jednou z příčin Karlových frustrací. V rámci výhrůžek se Karel dotýká i praxe klientelismu (zaměstnání pro syna atp.).

Kouř (1990, r. Tomáš Vorel)

Ve snímku Kouř přišel Tomáš Vorel s ostrou kritikou absurdní situace v československé společnosti 80. let. Sám Vorel dal filmu podtitul „rytmikál totalitního věku“. Pojal ho jako poetické vyjádření humoru Pražské pětky. Základní charakteristikou filmu je hyperbolické zobrazení morálky a estetiky české reálněsocialistické společnosti, převedených do mikrokosmu zakouřené továrny. Mladý inženýr Mirek přichází na své první působiště se záměrem skutečně pracovat, což se však v bizarních poměrech posledních let reálného socialismu ukáže být jako výstřelek, protože realita pracoviště nedává lepší možnost než schůzovat, chodit na diskotéku nebo pít. Mirek rozhýbe zatuchlou atmosféru továrny. Dříve odstavený inovátor je z kotelníka povýšen na ředitele podniku. Svěží duch továrny však v sobě nese pach starého kouře a film se namísto výpovědi o reálném socialismu stává metaforou polistopadové „sametové“ transformace.