Jak sestavit test o roce 1989

25. října 2019; 9:00 – 15:00, Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Seminář je zaměřen na metody hodnocení historických znalostí, které jsou představeny na příkladu výuky o roce 1989. S otázkou, jak hodnotit, úzce souvisí otázka, co učit. Jaká témata vybrat i s ohledem na generační zkušenost, jak neudělat z výročí sametové revoluce oficiální událost podobnou komunistickým rituálům? Jak téma otevřít, aby nebylo pouze oslavou, ale obsahovalo i otevřenou otázku k řešení?

Lektoři: Jaroslav Pinkas, Petr Sedlák

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 15570/2019-1-696.

Přihlásit se na seminář