Ideologie a praxe pracovního procesu

  1. Jak na vás tato scéna působí?

  2. Pokuste se celou scénu interpretovat. O čem asi vypovídá?

Úvodní scéna z filmu Skřivánci na niti přibližuje dlouhými záběry prostředí jedné z významných továren - pražské ČKD. Panoramatické záběry mohutného továrního komplexu působí díky absenci hudby poněkud zlověstně a zároveň nehybně. Tento pocit ještě umocňuje textový doprovod reprodukující stalinistický slovník. Kombinace dynamického slovníku se statickým obrazem působí nepatřičně. Tuto nepatřičnost či nepřesvědčivost ještě podtrhují omšelé prostory, ve kterých jsou hesla inscenována. Obrazovými prostředky se tak ilustruje jeden ze základních rozporů mezi proklamovanou ideologickou teorií a praxí, ve které měla být tato teorie realizována.

Skřivánci na niti (1969, r. Jiří Menzel)

Délka klipu: 2:44 min.