Hrady a zámky - brána do minulosti?

datum a místo konání bude upřesněno

Návštěvy hradů a zámků představují tradičně oblíbenou aktivitu, jejímž prostřednictvím si nemalá část veřejnosti utváří své představy o minulosti. V rámci dílny se společně pokusíme tento zdánlivě stabilní a samozřejmý fenomén kriticky reflektovat.

Jaké příběhy nám předávají výklady zámeckých průvodců? O kom a v jakých souvislostech si při prohlídkách dobových interiérů vyprávíme? Co lze vyčíst z dochované architektury a mobiliáře těchto objektů? Jaké didaktické cíle a dějepisná témata je vhodné spojit s jejich návštěvou? Jaké otázky můžeme při návštěvě hradů a zámků klást v kontextu historického vzdělávání?

V rámci dílny navštívíme standardní 50minutový prohlídkový okruh zámku.