Historická dílna: Obrazy TGM

25. října 2017, 13—17 hodin, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Zámecká 197, Lány

Jak se proměňovaly a proměňují sdílené obrazy prvního československého prezidenta? Co očekáváme od vystavování TGM v muzeu? Jak by měla vypadat Masarykova socha? Jakým způsobem využít obrazy TGM při výuce dějepisu? Jak mohou škola a muzeum spolupracovat?

Historická dílna se zaměří na proměny sdílených obrazů T. G. Masaryka. Jedním z hlavních témat bude pozice prvního československého prezidenta ve výstavách a expozicích v minulosti i dnes. Workshopovou formou budeme hledat ideální výstavní situaci, ve které by TGM figuroval. Budeme se věnovat také přítomnosti Masaryka ve veřejném prostoru, především v podobě pomníků a památníků. Všechny body programu budeme vztahovat ke vzdělávací perspektivě - jak ve školách, tak v muzeích. Právě sdílení zkušeností mezi pedagogy ze škol a muzejními pedagogy je cílem workshopu. Během dílny využijeme také novou vzdělávací aplikaci pro práci s historickými prameny HistoryLab.

Historická dílna se koná ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a Muzea T. G. Masaryka v Lánech.

 

Registrace na e-mailu reditelka@muzeumtgm.cz