Gerontokracie

  1. Jak je v této ukázce představen ředitel podniku? Co naznačuje o své kvalifikaci? Jak hodnotí své výkony?
  2. Jakým faktorem je pro ředitele poptávka spotřebitelů?
  3. Jak byste popsali komentář Milana Lasici k ředitelovu projevu? Jakou pozici jeho postava zastává?

Ukázka z komedie Vážení přátelé, ano ironicky glosuje kvality vedoucích kádrů v období tzv. normalizace. Ota Sklenčka zde hraje odcházejícího ředitele podniku, který je odsunut na sice prestižní, ale mocensky bezvýznamné místo. V závěrečné řeči (imitující proslovy Zdeňka Nejedlého na konci jeho éry) shrnuje svou kariéru postavenou na třídním původu a konexích. Nabádá své nástupce, aby nepodléhali „módním spotřebitelským tlakům“ – v této replice se tvůrci vysmívají nepružnému starému ekonomickému vedení, které lpí na dogmatických poučkách míjejících se s realitou. Direktivní styl řízení, který se tu naznačuje (doslovné kopírování ředitelovy gestiky ze strany zaměstnanců), může, ale ani nemusí být interpretován jako odkaz na politické poměry a nesvobodu zaměstnanců. Obdobné obrazy se ovšem objevovaly i za železnou oponou (např. i v tehdejším Československu oblíbené „fantozziovské“ komedie). Je ovšem nutné připomenout, že prezentovaný obraz řídících pracovníků není úplný. Kromě takovýchto „zasloužilých“ soudruhů, jejichž pozice byly dány především jejich „služebním stářím“ a ideologickou ryzostí, bychom na sklonku 80. let našli ve vedení podniků i kvalifikované pragmatiky, kteří členství v KSČ pojímali pouze jako výtah k moci. Do této skupiny patří právě nástupce odcházejícího ředitele, náměstek Dlask, který měl úvodní slovo. Po odchodu starého ředitele rozjel ambiciózní Dlask komerčně úspěšný prodej barevné keramiky, před nímž starý ředitel varoval. Analytické otázky mohou směřovat k hodnotám, které ředitel reprezentuje. Ukázku lze využít i jako východisko k diskuzi o důvodech negativního obrazu starého člověka ve vedoucí pozici.

Vážení přátelé, ano (1989, r. Dušan Klein)

Film natočený na samém sklonku éry socialismu si bere pod drobnohled poměry ve vedení podniku na výrobu zdravotnické keramiky. Hlavní postava v podání Milana Lasici se během personální obměny v managementu stane náměstkem nového ředitele. Přes poměrně vysoký post a starosti, které taková pozice přináší, cítí náměstek potřebu realizovat se mimo podnik a pouští se na vlastní pěst do výroby kachlových kamen. Komedie je trefnou společenskou satirou reflektující danou dobu.