Filmové obrazy příslušníka SNB

Metodika pro učitele

Anotace
Autokratický režim KSČ cenzuroval mediální obraz Sboru národní bezpečnosti (SNB) a jeho příslušníků. Ti ve filmových zpravodajstvích a hraných filmech vystupují jako jedni z občanů, lidé z masa a kostí. Po listopadu 1989 jsou příslušníci SNB zobrazováni na široké škále od “obyčejných lidí” až po “sadistické bestie”. Lekce nabízí jednoduchý postup, na kterém si žáci mohou na základě srovnání dvou filmových ukázek odpovědět, proč tomu tak je.

Vzdělávací cíl
Žáci analyzují způsoby, jakými autoři vybraných filmových ukázek znázornili příslušníky SNB. Následně interpretují, v čem spočívá rozdíl mezi ukázkami natočenými před a po roce 1989.

Badatelská otázka
Jak jsou příslušníci SNB znázorněni ve filmech před a po roce 1989?

Časová náročnost lekce
30 minut (učitel může v navrženém pracovním listě redukovat nebo přidávat úkoly)

Jak postupovat
Učitel upraví a pošle žákům pracovní list s postupem, který mají dodržet.

Materiály
Historie VB a hold jejich službě (Den SNB, 1981)
https://obrazyprislusnika.dejepis21.cz/prehravac.html?kapitola=1&objekt=4
Vlasatec (Muzika, 2007, r. Juraj Nvota)
https://obrazyprislusnika.dejepis21.cz/prehravac.html?kapitola=5&objekt=11

Poznámka
Námět lekce vychází ze vzdělávací aplikace, která je součástí webu Dějepis v 21. století Obrazy příslušníka
https://obrazyprislusnika.dejepis21.cz/index.html

Hodnocení
V této lekci navrhujeme jako hodnotící rubriku tři úrovně výkonu žáka, které odlišují minimální výsledek (splněno), výborný výsledek (splněno výborně) a nedostatečný výsledek (nesplněno). Kategorii ,,splněno” lze přirozeně ještě rozlišit. Doporučujeme seznámit žáky s hodnotícími kritérii dopředu. Žáci odpovídají na badatelskou otázku:
Jak jsou příslušníci SNB znázorněni ve filmech před a po roce 1989?

úroveň popis příklad žákovské odpovědi
splněno výborně Žák chápe, že před listopadem 1989 byli příslušníci SNB zobrazováni kladně a po listopadu 1989 jinak. Pro obě období uvede alespoň jeden důvod proč. Příslušníci jsou znázorněni před rokem 89 jenom pozitivně (propaganda), po roce 89 záleží na autorovi (je svoboda tvorby).
splněno Žák chápe, že před listopadem 1989 byli příslušníci SNB zobrazováni kladně a poté jinak, ale neuvede žádné důvody proč. Příslušníci jsou znázorněni před rokem 89 jenom pozitivně, poté záleží na autorovi.
nesplněno Žák nechápe rozdíl mezi zobrazením příslušníka SNB před a po listopadu 1989. Příslušníci jsou znázorněni jednou tak a podruhé jinak - záleží, co tím chtěl autor říci.

 

Autor metodiky: Petr Sedlák (petr.sedlak@ustrcr.cz)

Pracovní list
Pro zpětnou vazbu zvažte prosím výběr možného formátu pro vypracování pracovního listu:

  • Sdílení pracovního listu online (např. jako Dokumenty Google) umožňuje nasdílet originál, žáci pak odpovídají do svých kopií v rámci Google Classroom, Microsoft Teams ad.
  • Formulář (např. Formuláře Google, Microsoft forms) - umožňuje rozeslat pozvánku k vyplnění, žáci vyplňují odpovědi do dotazníku, učitel může vpisovat zpětnou vazbu.
  • Offline dokument (MS WORD, OpenDocument) - umožňuje rozeslat originál listu, žáci vkládají vyplněné kopie do určené složky či odesílají e-mailem.
Pracovní list - DOCX / 14 Kb