StB

Étos estébáků

  1. Na čem se domlouvají policisté? Jaké byly za normalizace metody práce StB?
  2. O čem mluví starší policista jako o „jiné době“? O jakém období hovoří a jaký byl rozdíl od období normalizace?

Ukázka zachycuje rozhovor dvou příslušníků Státní bezpečnosti (StB) o disidentovi, který byl zařazen do Akce Asanace, operace probíhající na začátku 80. let, v jejímž rámci měli být vytipovaní lidé donuceni k emigraci. Vztah mezi policisty je přátelský a neformální, mohou si dovolit mluvit na rovinu o své práci – o tom, čím se disident konkrétně provinil, nepadne zmínka – o jeho vině se nepochybuje. Policisté se rozhodli využít jeho komplikované osobní situace. Vměšování se do soukromí a nátlak na občany skrze jejich nejbližší byly běžné. Starší policista ale vyjadřuje k Akci Asanace výhrady, sám sebe pokládá za reprezentanta starší policejní generace, která v 50. letech pěstovala brutálnější metody boje proti nepřátelům režimu. Oba se proto shodují na tom, že nestačí jen pouhá emigrace, že je potřeba pronásledovaného zdeptat. Zdá se, že policisté vyznávají násilí samo pro sebe, nediskutují o tom, jak zamezit činnosti disentu, jako by jim šlo spíše o ponížení člověka. Film naznačuje, že StB představovala instituci, která poskytovala prostor lidem, jejichž žebříček hodnot a morálka se postupně vzdalují od normálu, nebo že dokonce lidi s nízkým sebevědomím přitahuje.

Pouta (2009, r. Radim Špaček)

Film Pouta vzbudil značnou pozornost, přestože téma represí příslušníků disentu ze strany tajné policie bylo zpracováno již několikrát. Pouta vyprávějí příběh agresivního policisty posedlého milenkou disidenta a film částečně narušil dosavadní obraz normalizace. Neakcentuje téma každodennosti, příběh je vyprávěn z perspektivy příslušníka StB, kterého atmosféra této organizace postupně psychicky ničí, na druhou stranu je relativizován i tradiční obraz disentu – spisovatel Pavel je tu vykreslen jako mediální rutinér, který hlásáním ideálů lidských práv zakrývá realitu spolupráce s StB. Film je spíše než společenskou freskou psychologickou sondou, ovšem emocionálně velmi působivou.


StB