Dopis dělníka z roku 1954

  1. Přečtěte dopis dělníka a zjistěte, jakým sankcím dle pisatele byli stávkující vystaveni?

  2. Pokuste se analyzovat, co vedlo ke krizi v hnědouhelném dole.

  3. Jaké bylo postavení řadových dělníků vůči závodní radě?

Dopis dělníka z hnědouhelného dolu v oblasti Sokolova popisuje události Vánoc roku 1953. Dělník zde odborové centrále společně se svými kolegy popisuje situaci ohledně mimořádné směny, vypsané nad stanovenou normu. Práce byla vypsána vedením podniku na období svátků, přestože dle vládní vyhlášky měl být pracovní klid. Dělníci, kteří se nařízení podniku vzepřeli, byli následně citelně finančně postiženi. Dopis pracovníka zpochybňuje tezi o pasivním přizpůsobení společnosti vládnoucímu režimu v 50. letech. Podobných protestních či pouze dotazovacích dopisů z řad dělnictva je celá řada a všechny poukazují na značnou vnitřní dynamiku uvnitř proletariátu, který pouze nepřijímal nařízení, ale také se aktivně bránil a tato nařízení si upravoval.

Peter HEUMOS: „Vyhrňme si rukávy než se kola zastaví“. Dělníci a státní socialismus v Československu 1945-1968, Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha 2006, s. 67