Domácí pálení alkoholu

  1. Proč bylo domácí pálení alkoholu trestné? Považujete to za svébytný rys socialismu, nebo je domácí výroba nelegální i dnes?
  2. Pálení alkoholu bylo za socialismu poměrně rozšířené. Proč myslíte, že se mu lidé (přes riziko trestního postihu) věnovali?

Domácí výroba alkoholu byla za socialismu trestná (stejně jako za první republiky či za Rakouska-Uherska). Stát si tímto opatřením hlídal zisky z prodeje lihovin (spotřební daň). Přesto patřila domácí výroba slivovice a jiných kořalek k oblíbeným a rozšířeným činnostem domácích kutilů a zahrádkářů. Po roce 1989 zůstal zákon postihující domácí výrobu sice v platnosti, ale trestní postihy nebyly příliš uplatňovány. V roce 2010 vstoupil v platnost nový zákon, který domácí výrobu definuje jen jako přestupek. Ukázka ilustruje způsob, jakým domácí pálení probíhalo, odkazuje též na funkci národního výboru jako kontrolního orgánu, jenž sledoval porušování zákazu domácí výroby alkoholu.

Návštěvníci (1983, r. Jindřich Polák)

Seriál, který se západoněmeckou koprodukcí natočil zkušený autor dětské tvorby a žánru sci-fi Jindřich Polák, patří k vrcholům české seriálové tvorby. Skupina akademiků, která v prostředí malého českého města hledá ztracené vědění budoucího génia Adama Bernaua, prožívá kulturní šok a vzhledem k prvotnímu neúspěchu se musí přizpůsobit každodennímu životu v minulosti. Jednoduchá zápletka spočívající ve snaze návštěvníků z budoucnosti odvrátit hrozící zkázu lidstva dala vzniknout nadčasovému obrazu jasně vymezitelné doby Československa 80. let, do kterého se podařilo zakomponovat i témata evropské spolupráce, civilizačních problémů a budoucnosti lidstva.