Dilema odchodu do emigrace

  1. Jaké pocity prožívají manželé v ukázce? Jakou atmosféru ve vás prostředí vyvolává?
  2. Co je uváděno jako hlavní důvod rozhodnutí emigrovat?

Emigrace je psychicky velmi náročný proces. Běžní občané Československa, kteří se v 70. a 80. letech rozhodli z různých důvodů k emigraci, se museli vypořádávat nejen s obavami z budoucnosti, ale často i s pocitem nebezpečí a osamocení ve chvíli, kdy se chystali překonat železnou oponu. Úspěšný herec Milan Čech se do podobné situace dostává ve slovinských Alpách bezprostředně před tím, než se s manželkou a synem pokusí překonat hranici do Rakouska pěšky železničním tunelem. Největším nepřítelem se jim v té chvíli stává pochybnost o správnosti jejich rozhodnutí. Netuší, že na konci pokusu o svobodnější život na Západě bude nejen smrt syna, ale i rozpad jejich manželství.

Konec velkých prázdnin (1994, r. Martin Luther)

Šestidílný koprodukční seriál zachycuje osudy emigrantů, kteří se v 80. letech rozhodli opustit socialistické Československo. Režisér se snažil přiblížit postoje, motivy, ambice i iluze pestré skupiny českých a slovenských občanů, kteří se rozhodli k riskantnímu životnímu kroku a na rozdíl od většiny obyvatel socialistického Československa zvolili cestu emigrace. V časové rovině jednoho roku (1983) sledujeme prolínání příběhů prominentního herce, kterému při útěku zahyne syn, rodiny zubaře, usilujícího dosáhnout na Západě prosperity, nebo partnerů, kterým socialistický stát neumožňoval žít v souladu s vyznávanou vírou a rozvíjet vlastní nadání. Snímek přibližuje kritické životní situace a dramatické okamžiky přechodu hranic včetně potíží, se kterými se emigranti museli potýkat v rakouském utečeneckém táboře nebo při čekání na azyl.