Demokratický centralismus

  1. Popište princip demokratického centralismu. Dodržovaly se tyto principy?

Krátká glosa ze seriálu Okres na severu přibližuje principy demokratického centralismu, základního organizačního principu KSČ. Na stranické schůzi se řadoví komunisté ptají okresního tajemníka na řadu otázek. Předseda závodní organizace Andrýs (Jiří Vala) se těmto otázkám brání poukazem na demokratický centralismus, tedy závaznost rozhodnutí vyšších orgánů strany pro orgány nižší. V politické praxi sice možnost diskuze formálně existovala, ale nebyla příliš využívána. Rozhodovací mechanismy se nacházely mimo rámec formálních plén, která sloužila pouze jako legitimizace již připravených závěrů. Ukázka tak reprodukuje dobovou ideologickou normu, nikoli politickou praxi. Tato informace by při analýze ukázky měla zaznít. Diskuze se jako prostředek hledání konsenzu používala především v nejvyšších patrech vládnutí, především na ÚV KSČ.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.