Databáze

Na úvod bychom měli vymezit rámcový pojem „databáze“. Slovníky tento výraz definují jako datovou základnu, uspořádanou množinu dat. Naznačuje se tak jejich přehlednost a zároveň neuzavřenost. Rádi bychom nabídli přehledný a organizovaný korpus výukových materiálů, který je seřazen podle jednotícího principu a má standardizovanou podobu. O vzdělávacích materiálech uvažujeme v těchto databázích jako o základních výukových jednotkách. Tyto objekty si můžeme představit jako kousky stavebnice, ze kterých můžeme vytvářet libovolné konstrukce. Popularita lega je založena na kompatibilitě jeho základních částí, uživatel se může, ale nemusí držet návodů a může vytvářet své vlastní originální výtvory. Vždy se ale lze spolehnout na to, že jednotlivé kostky do sebe zapadnou, že dílek z jedné tematické stavebnice může použít i v jakékoli jiné.

Také naše databáze jsou vedeny snahou vytvořit základní stavební kostky, ze kterých si uživatel vytvoří dle momentální potřeby vlastní konstrukce – aktivity, náměty, hodiny. Těmito kostkami jsou prameny různého typu: audiovizuální materiály, karikatury, texty. Každý z těchto objektů může tvořit výukovou jednotku sám o sobě, ale dají se také různým způsobem kombinovat. V těchto databázích jsou objekty organizovány na základě jejich tematického rozdělení – kritéria jsou převzata z interpretačních konceptů historiografie.

Chceme využít potenciál on-line databáze, která (na rozdíl od její tištěné podoby) umožňuje její vývoj, proměnu, inovaci, vylepšení. Proměnlivost této databáze symbolizuje také jednu z vlastností historiografie – tedy její nespolehlivost. Možnost neustálého přepisování odkazuje nejen na možnou manipulaci, ale také na neustálou proměnlivost historického poznání, které se vyvíjí v první řadě v sociální interakci mezi jeho vypravěči a posluchači, méně pak (nicméně také) mezi vypravěči a prameny, ze kterých (vypravěči) čerpají. Upozorňujeme proto uživatele, že zde nenaleznou jasnou a kodifikovanou podobu „vědění“ o minulosti, ale skutečně jen a pouze navýsost aktuální a ovšem přehledně uspořádaný didaktický materiál. „Tekutost“ databáze můžeme nejlépe přirovnat k vlastnostem Wikipedie, která se také neustále mění, aktualizuje, vyvíjí.


Nenalezen žádný článek.