Čtecí semináře pro učitele

datum bude upřesněno, Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 5. patro, místnost č. 437

Zveme učitele všech aprobací ke společné četbě aktuální odborné literatury k soudobým dějinám. Chcete si přečíst nejnovější práce historiků a historiček k dějinám Československa? Máte chuť diskutovat s kolegy? Přemýšlíte o tom, jaké impulzy může přinášet historická věda do výuky? Čtecí seminář je především diskuse v příjemném a bezpečném prostředí, opřená o četbu konkrétních textů v českém jazyce. Úvodní setkání se uskuteční v Domě odborových svazů a bude trvat cca 60 minut. Datum bude upřesněno.

Jak seminář probíhá?

  • Na úvodním setkání se s lektorem sejde skupina 5–20 učitelů
  • Domluví si spolu s lektorem další čtyři setkání po 90 minutách a tematické zaměření kurzu.
  • Následují jednotlivá setkání věnované četbě vybraných kapitol z literatury a diskusi.

Jaké jsou tematické okruhy semináře?

  • Československá společnost v období tzv. normalizace
  • Kolaps státního socialismu a přechod k demokracii
  • Kulturní a sociální dějiny v období 1938–1989
  • Vývoj krajiny, urbanismus a kultura bydlení
  • Dějiny národnostních menšin
  • Politika dějin a kultura vzpomínání 1938–2018

V případě zájmu účastníků kurzu lze domluvit i zaměření na jiné téma. Seznam literatury najdete zde.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 833/2019-2-182.

Chcete seminář ve vašem městě? Staňte se koordinátorem.

Domluvte se alespoň s 5 vašimi kolegy či kolegyněmi a my rádi uspořádáme seminář ve vaší škole. Seminář lze začít kdykoliv během roku. Kontaktujte nás prosím na e-mailu: vaclav.sixta@ustrcr.cz.