Cizinec ze Západu

  1. Popište způsob, jakým je v ukázce zobrazen cizinec. Jaké motivy se podílí na utváření tohoto obrazu a na jeho vyznění?
  2. Souvisí tato postava nějak s politickými tématy 70. let (uzavření hranic, studená válka aj.)?

Hranice se zeměmi kapitalistického tábora (tedy s Rakouskem a se západním Německem) byly přísně střeženy Pohraniční stráží. Ale i možnost vycestování do tzv. bratrských zemí světa socialismu byla omezena řadou povolení a podmínek. Česká společnost byla kvůli tomu značně uzavřená do sebe. Ukázka představuje jeden ze stereotypních obrazů cizince – západního Němce, přiznává mu bohatství (luxusní automobil), ale též pokleslé motivace k návštěvě Československa (zájem o mladé a krásné dívky). Cizinec není ani běžný turista, ani někdejší poválečný vysídlenec, ani politický aktivista, který by přinášel zprávy z druhého břehu. Ve vesnické komunitě působí jako rušivý prvek, představuje spíše komickou postavu, která oživuje řadu konvenčních stereotypů v zobrazování Němce, aniž by jakkoliv odkazovala k politickému napětí mezi světem socialismu a západoevropské demokracie.

Léto s kovbojem (1976, r. Ivo Novák)

Divácky úspěšná romantická komedie z prostředí idealizovaného letního venkova vypráví příběh lásky psycholožky Doubravky s traktoristou a pasáčkem družstevních krav Honzou. Honzova bezprostřednost, optimismus a přístup k životu i práci uchvátí Doubravku tak, že se rozhodne opustit svého sobeckého a nevyrovnaného přítele a postavit se i konzervativní rodině. Režisér Novák do filmu zakomponoval odlehčený satirický pohled na fenomén chatařství, romantiku venkova i mezilidské vztahy.