Církevní tajemník

  1. Jaký typ argumentů používá církevní tajemník? Za jakým účelem? Jakou představu o vztahu státu k náboženství vytváří? Jak se tento vztah v průběhu komunistického režimu měnil?

V ukázkách vidíme konfrontaci faráře, který se snaží o zachování vesnického kostela, a církevního tajemníka – funkcionáře úřadu, který vykonával státní dozor nad církvemi. Tato instituce měla církve podporovat, ve skutečnosti ale bděla nad loajalitou kněží a apolitičností jejich činnosti. Takový dojem vytváří i představovaná ukázka, tajemník jako zástupce režimu verbálně není proti náboženství (nepřátelský postoj jako v 50. letech se do jisté míry za normalizace zahladil), „nikomu nezakazujeme chodit do kostela“, na druhou stranu cítíme, že tajemník nechce podporovat rozvoj náboženského života – je pro uzavření kostela a náboženství v duchu komunistické ideologie interpretuje jako překonané („věřících ubývá – i na Západě“). Tajemník se snaží vzbudit dojem, že on sám nechce kostel uzavřít, stejně jako funkcionáři různých jiných autoritářských režimů se odvolává na to, že je jen kolečkem v byrokratickém systému, rozhoduje stavební dozor. Na druhou stranu jej ale s podobným úředníkem na stavebním úřadě spojuje přátelské pouto. Farář jej proto prosí, aby s ním zkusil promluvit. Mimoúřední přátelské vazby opravdu měly velkou váhu, v tomto případě jsou oba funkcionáři stejní technokraté, kteří ve skutečnosti chtějí v kostele pořádat závody modelářů. Tuto interpretaci dokládá i další scéna návštěvy v kostele, kde se oba funkcionáři ukazují jako byrokraté bazírující na doslovném plnění nařízení, protože cit pro uměleckou a náboženskou hodnotu kostela jim chybí.

Zapomenuté světlo (1996, r. Vladimír Michálek)

Film Vladimíra Michálka vykresluje atmosféru 80. let prostřednictvím osudů vesnického faráře Holého, konfrontovaného se socialistickým režimem popírajícím duchovní hodnoty. Kněz se stává bojovníkem za záchranu kostela, který je pro něj zhmotněním jeho neotřesitelného světonázoru, jenž se s ideologií režimu 80. let neslučuje. Vnitřní rozpory faráře jsou zobrazeny i prostřednictvím jeho vztahu k Marjánce. Film, velmi volně inspirovaný literárním dílem Jakuba Demla, získal mnoho ocenění. Představitelé ústředních postav Bolek Polívka a Veronika Žilková získali za své herecké výkony Českého lva.