Československá televize: dobový pohled

  1. Pokuste se klip časově zařadit. Ve kterém roce byl natočen?
  2. Jaké jsou podle tohoto úryvku funkce televize? V čem se liší od současného pojetí televize?
  3. Dokázali byste některé ukázky z klipu identifikovat?

Úryvek z krátkého dokumentu rekapitulujícího 30. výročí Československé televize (ČST) přibližuje dobové vnímání funkce televize. Ve srovnání s dnešní dobou se neproblematizuje manipulativní funkce obrazu, ta je naopak žádoucí. Důraz je kladen na persvazivní funkci televize jako nástroje propagandy („působí na formování světového názoru milionů lidí“). S jinými charakteristikami bychom dnes zřejmě souhlasili (nástroj zábavy, neodmyslitelná součást našich životů).

30 let Československé televize

Dokument z produkce Krátkého filmu krátce rekapituluje 30 let Československé televize. Formou krátkých flashbacků přibližuje nejdůležitější události v letech 1953–1983. Součástí dokumentu jsou i unikátní záběry z počátku televizního vysílání (první vystoupení Františka Filipovského, první sportovní přenos atp.). V dokumentu můžeme slyšet dobové definice významu a funkcí televize jako masového média.