Archiv a historický pramen ve výuce

3. listopadu 2017, 9:00—15:00, Ústav pro studium totalitních režimů, Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, Praha 6

Seminář se zaměří na možné podoby práce s primárními prameny ve výuce. Při práci s konkrétními materiály ukážeme, že pramen vhodně použitý ve výuce může mít nejen funkci motivační a ilustrativní, ale může se také stát předmětem podrobné analýzy.
Během semináře budeme pracovat jak s fotografiemi, tak s texty, jejichž kritické čtení ve školních podmínkách bývá obtížné. Pro tento účel představíme možnosti využití digitální aplikace History Lab při analýze a interpretaci textů. Tematicky se zaměříme zejména na cvičení vztahující se k událostem roku 1968 v Československu. Seminář tak může být i součástí přípravy na nadcházející „výroční” rok. Dále představíme vznikající vzdělávací programy Archivu bezpečnostních složek.
Hosty semináře budou pracovníci ABS a SOA Praha, se kterými budeme diskutovat o příležitostech i překážkách spolupráce škol a archivních (paměťových) institucí.
Seminář volně navazuje na loňský seminář „Odkud to vlastně víme?” a zaměří se tentokát více na samotnou práci s historickými prameny než na instituci archivu jako takovou.

 

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.

 Přihlásit se na seminář