Akce pro veřejnost

Nabídka akcí pro veřejnost pořádaných Oddělením vzdělávání ÚSTR

Ve dnech 14. – 16. listopadu se Oddělení vzdělávání ÚSTR představí na Pražském festivalu vzdělávání (The Prague Education Festival, PREF) ve Výstavišti Holešovice. Cílem akce  je inspirovat odborníky i širokou veřejnost nejnovějšími přístupy ke vzdělávání dětí a vytvořit platformu, v rámci které mohou odborníci sdílet aktuální trendy, technologie a zkušenosti s učiteli, žáky i rodiči a společně je zavádět do škol. Dějepis v 21. století se představí na stánku a prostřednictvím několika workshopů.

17. listopad není jen příležitostí ke slavení, ale také ke vzdělávání se. A to znamená především kladení otázek. Jaké události předznamenaly pád režimu? Jaká očekávání měli protestující občané? Jak učit o těchto událostech dnešní žáky? Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů (Dějepis v 21. století) připravilo pro Korzo Národní opět sadu programů, ve kterých využije zkušenosti se vzdělávacími platformami (HistoryLab.cz, SocialismRealised.eu). Zastavte se v tramvaji na zastávce Národní divadlo a přijďte se podívat na dobové materiály a diskutovat o tom, co nám říkají o historii 17. listopadu.

 

Máte zájem o uspořádání přednášky ve Vaší škole či instituci? Podívejte se na naši nabídku přednášek školy pro veřejnost.