Akce pro veřejnost

Nabídka akcí pro veřejnost pořádaných Oddělením vzdělávání ÚSTR

Proč je podle mediálních anket tak špatná úroveň současných školáků? Co všechno může/má dějepis naučit? Jak pracovat s kontroverzními historickými tématy a která to jsou? Jak vypadá výuka dějepisu a podle čeho se řídí?

Obrazy války a událostí s ní spjatých vzbuzují silné emoce napříč společnostmi, národy i historickými etapami. Od konce druhé světové války nás dělí přes 70 let, přesto v nás rozličné formy jejího zachycení vyvolávají vzpomínky a probouzejí myšlenky: o starých křivdách, destruktivní moci, způsobech prohry, možnostech vítězství… Tyto vzpomínky se netýkají jen jedné historické události, ale bytostně souvisí s naším přemýšlením o přítomnosti a jejím prožívání. Jak bychom vlastně měli válku pojednávat, jaký odkaz nám zanechala, jak je správné ji znázornit a minimalizovat její ničivé účinky? Umíme vlastně učit o válce a předávat dalším generacím “adekvátní” obraz války?