3 - Přírodní zdroje

Exploatace přírodních zdrojů se v 70. a 80. letech prováděla mimořádně intenzivně. Žáci sledují pragmatický přístup k přírodnímu bohatství a uvažují nad jeho dopady na přírodu i společnost. Nabízíme tyto obrazy jako expozici, která žáky zaujme a otevře prostor pro reflexi environmentálních témat, historický kontext vytváří předpoklad pro uvažování o povaze vztahu mezi člověkem a přírodou, ekologií a ekonomií v minulosti i dnes.