1- Kvalita životního prostředí

Podkapitola Kvalita životního prostředí nezkoumá tuto problematiku v celé šíři, ale spíše poukazuje na rodící se vliv, který ekologické otázky postupně získávaly v hodnotové orientaci společnosti i v postojích a názorech jednotlivých dějinných aktérů. Prostřednictvím vhodných pramenů sledují žáci úpadek kvality lesního hospodářství, rozsah znečištění některých regionů a vnímají dopady tohoto znečištění na kvalitu života a také na politický diskurz. Žáci si mohou uvědomit nadčasovost tématu a jeho význam i pro naši současnost, promýšlejí, jak se ekologická problematika v dnešní společnosti proměnila a proč.

Literatura k tématu:
Vaněk, Miroslav. Nedalo se tady dýchat: ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Maxdorf, 1996. 170 s. Historia nova; sv. 9. ISBN 80-85270-62-5.